چیلر

چگونه یک چیلر مناسب انتخاب کنیم

انتخاب چیلر

انتخاب محصول مناسب با موقعیت هر پروژه، نیاز به دانش و تجربه دارد و کارشناسان زاگرس تهویه آماده هستند تا بهترین محصول را متناسب با پروژه شما پیشنهاد دهند، با این وجود در این مطلب سعی داریم تا شما را با پارامترهای موثر در انتخاب چیلر مناسب آشنا کنیم، پس با ما در ادامه مطلب همراه باشید.

۱- ضریب عملکرد Coefficient Of Performance

چیلر هوا خنک

ضریب عملکرد COP از نسبت میزان توان خروجی از دستگاه به توان الکتریکی مصرف شده توسط کمپرسور آن به دست می آید.
ضریب عملکرد بیانگر راندمان دستگاه های گرمایشی و سرمایشی و شاخصی است جهت تعیین ضریب راندمان میزان مصرف انرژی، به عنوان مثال ضریب عملکرد در یک سیستم برودتی مانند چیلر عبارت است از نسبت مقدار حرارت گرفته شده از فضای مورد نظر به کار مصرفی توسط کمپرسور چیلر.
بالاتر بودن این عدد نشان دهنده عملکرد و بازده بالاتر سیستم می باشد.

COP =Qc/W
کمیت های Qc و W به ترتیب عبارتند از گرمای خارج شده از فضای مورد نظر و کار انجام شده روی سیستم (برق مصرفی) توسط کمپرسور می باشد، هر دو کمیت برحسب واحد ( BTU/hr) می باشند.
همچنین پارامتر قابل اندازه گیری دیگری که نشان دهنده راندمان دستگاه های تهویه مطبوع می باشد، EER یا نسبت بازده انرژی (Energy Efficiency Ratio) می باشد که تعریف مشابه تعریفCOP دارد با این تفاوت که در آن واحد W ، به جای ( BTU/hr)، وات (Watt) می باشد. به عبارت دیگر واحد اندازه گیری EER، عبارتست از ( BTU/Watt.hr).
چون صورت و مخرج معادله ی بالا هم بعد هستند در نتیجه، COP یک کمیت بی بعد می باشد.

یک روش دیگر برای محاسبه ی ضریب عملکرد COP چیلر استفاده از دمای کندانسور TH و دمای اواپراتور TL هست ( که به عبارتی نشان دهنده ی ضریب عملکرد تیوری حداکثر می باشد:
(COP =TL/TH-TL)
مقدار ضریب عملکرد COP چیلرهای هوا خنک و چیلرهای آب خنک، به دمای کندانسور و اواپراتور بستگی دارد و هر چه مقدار این دو دما به همدیگر نزدیکتر باشند COP چیلر بیشتر می باشد.

چیلر آب خنک

۲- راندمان(EER (Energy Efficiency Ratio

یک معیار اندازه گیری راندمان برای سیستم های سرمایشی است بطوریکه این راندمان در شرایطی که دمای هوای بیرونF ° ۹۵ (۳۵ °C) باشد اندازه گیری شود. در این شاخص میزان انرژی جابجا شده بر حسب Btu/hr بر میزان توان ورودی کمپرسور بر حسب watts تقسیم گردیده و در نتیجه EER یک سیستم تبرید که ظرفیت آن Btu/hr 12000 (معادل یک تن تبرید) و مصرف برق آن یک کیلو وات است معادل ۱۲ در نظر گرفته می شود

۳- ارتفاع از سطح دریا

چنانچه در زمان خرید از ظرفیت واقعی و ظرفیت اسمی یک دستگاه چیلر سخن به میان آید، ظرفیت واقعی باید ملاک اصلی جهت انتخاب و خرید این دستگاه قرار گیرد. ظرفیت واقعی و اسمی دستگاه چیلر تابع عواملی مانند فشار محیط (ارتفاع از سطح دریا) و دمای محیط می باشد، این در حالی است که فشار اسمی یک چیلر نیز بر مبنای دمای محیط ۳۵ درجه سانتیگراد و ارتفاع سطح دریا محاسبه می گردد.استاندارد بین المللی تهویه مطبوع (ASHRAE) نیز دمای ۳۵ درجه سانتیگراد و فشار سطح دریا را برای صدور گواهینامه چیلر مدنظر قرار می دهد، در واقع در این دما و فشار تناژ چیلرها اندازه گیری می شود.

چیلر آب خنک

بر این اساس با توجه به دمای محیط و ارتفاع از سطح دریای کشور ایران، ظرفیت اسمی ملاک مناسبی برای انتخاب چیلر نمی باشد و در این راستا در هنگام خرید برای کمک هرچه بیشتر کارشناسان این شرکت با استفاده از ضرایب تصحیح فشار و ارتفاع، تناژ واقعی دستگاه چیلر را محاسبه و راهنمایی های تاثیر گذاری در این خصوص انجام می دهند.

۴- اثر ضریب رسوب در انتخاب چیلر

ضریب رسوب آب در گردش در کندانسور و اواپراتور نقش مهمی در کارایی چیلر دارد. ضریب رسوب اعمال شده در طراحی کندانسور و اواپراتور معادل[ft².°F.hr/BTU] 0.0005 می باشد. چنانچه ضریب رسوب آب مورد استفاده بیش از این مقدار باشد، جهت اعمال اثر ضریب رسوب مطابق استاندارد ARI-560 عمل می شود. طبق این استاندارد برای کندانسور به ازاء هر [ft².°F.hr/BTU] 0.0005 افزایش در ضریب رسوب، °F2.5 به دمای آب خروجی از کندانسور اضافه می شود و در اواپراتور نیز به ازاء هر [ft².°F.hr/BTU] 0.0005 افزایش ضریب رسوب °F2 از دمای آب سرد خروجی از چیلر کاسته می گردد.

نوشته های مشابه